De tandartstarieven per verrichting zijn in Nederland vastgelegd in tariefcodes. Laat u vooraf informeren over de kosten van uw behandeling. Voor uitgebreide behandelingen (meer dan € 250) ontvangt u vooraf een schriftelijke begroting. U kunt op basis hiervan met uw verzekeraar overleggen of u voor gedeeltelijke of gehele vergoeding in aanmerking komt. Voor implantologiebehandelingen die vallen binnen de basisverzekering, vragen wij voor u de machtiging bij uw verzekeraar aan.

Bij een aantal behandelingen betaalt u voor de verrichtingen, plus voor de techniekkosten. Deze kopen wij extern in en belasten wij aan u door. De techniekkosten kunnen variëren. Deze zijn afhankelijk van gebruikte materialen en de leverancier. Vooraf krijgt u in de begroting een redelijke schatting van de te verwachten techniekkosten. Dit is echter een schatting en geen definitief bedrag.

Tarieven 2016 algemeen

Tarieven 2016 orthodontie